Posts Tagged ‘technika solarna’

Technologia i zastosowanie

Wykorzystanie techniki solarnej jest nie tylko świadomym krokiem w kierunku ekologii, ale działaniem realnie wpływającym na zmniejszenie kosztów, ponoszonych przez gospodarstwo domowe na systemy grzewcze zasilane konwencjonalnymi źródłami energii. System solarny zakłada się z myślą o korzystaniu z darmowego źródła energii, jednak nie należy zapominać o jego właściwościach, polegających na uzależnieniu od promieniowania słonecznego i o jego nierównomiernym działaniu.

systemy-solarne-technologia-zastosowanie-1

Optymalizacja wykorzystania energii słonecznej polega na zastosowaniu odpowiednio dobranych zestawów solarnych, maksymalizujących działanie instalacji. W ramach zestawu stosuje się zarówno kolektory słoneczne, jak i zbiorniki magazynujące wodę użytkową. Zbiorniki te posiadają większą pojemność od rzeczywistego zużycia c.w.u. po to, aby w „pochmurne dni” można było skorzystać z wcześniej nagrzanej przez słońce wody użytkowej.

Zastosowanie zestawu solarnego należy traktować jedynie jako dodatkowe źródło produkcji ciepła – dobrze zaprojektowany system solarny jest w stanie pokryć w polskich warunkach geograficznych średnio do 60% rocznego zapotrzebowania na energię potrzebną do przygotowania c.w.u. – w półroczu letnim jest to pokrycie sięgające 90%, natomiast w zimowym jedynie 30%.

Zastosowanie systemu solarnego do przygotowania ciepłej wody do mycia

Powierzchnia kolektorów słonecznych musi być dostosowana do liczby domowników oraz ilości zużywanej przez nich ciepłej wody. Przyjmuje się 1-1,5 m2 powierzchni kolektora płaskiego na osobę. W instalacji, w której będą pracować kolektory próżniowe, można ich powierzchnię zmniejszyć o 20-25%. Wynika to z ich mniejszych strat ciepła w porównaniu z płaskimi oraz możliwości wykorzystywania również promieniowania rozproszonego (np. podczas pochmurnego dnia).

Kolejnym ważnym elementem instalacji jest zasobnik ciepłej wody. Jego pojemność powinna pozwalać na zgromadzenie w czasie słonecznej pogody zapasu energii na następny dzień, który może okazać się pochmurny. Dlatego dobiera się zasobnik o pojemności od 1,5 do 2 razy większej od dobowego zużycia ciepłej wody. Jeśli na przykład w domu cztero – osobowa rodzina zużywa dziennie około 200 l, to pojemność zasobnika nie powinna być mniejsza niż 300-400 l.

Połączenie kolektorów z ogrzewaniem domu i przygotowaniem ciepłej wody

W domach, wyposażonych w niskotemperaturowy system grzewczy (np. ogrzewanie podłogowe), coraz częściej wykorzystuje się instalację solarną do wspomagania ogrzewania. Najczęściej na każde 10 m2 powierzchni domu dobiera się od 0,8 do 1,1 m2 kolektora płaskiego lub od 0,5 do 0,8 m2 kolektora próżniowego. Aby jednak uniknąć kłopotów z eksploatacją instalacji w okresie letnim, nie należy dobierać większej powierzchni paneli słonecznych niż dwukrotna wartość wynikająca z potrzeb przygotowania ciepłej wody. Przykładowo, jeśli do wspomagania ogrzewania potrzeba około 15 m2 kolektorów, a na potrzeby ciepłej wody wystarczy 6 m2, to maksymalnie powinniśmy zastosować 12 m2 kolektorów.