Posts Tagged ‘światłowody’

Informacje ogólne

Światłowodów używa się najczęściej transmitując dane na znaczne odległości – wielu dziesiątek czy setek kilometrów. Ponieważ długość produkowanych odcinków kabli najczęściej oscyluje w okolicach 2 km, dlatego bardzo ważnym aspektem technologii światłowodowej jest łączenie ze sobą kolejnych odcinków światłowodów lub podłączanie ich do urządzeń aktywnych. Połączenie włókien światłowodowych jest miejscem, gdzie występuje utrata pewnej części mocy transmitowanego sygnału.
Koryta światłowodowe - dukty
Istnieje bardzo dużo czynników, które mogą mieć wpływ na wzrost tłumienności takiego połączenia:

  • przerwa między czołami włókien światłowodowych,
  • nierówności powierzchni czołowych włókien,
  • przesunięcie poprzeczne powierzchni czołowych włókien względem siebie,
  • połączenie włókien światłowodowych pod kątem.

Średnica włókna światłowodowego waha się od kilku do kilkuset mikrometrów, dlatego łączenie musi odbywać się z jak największą precyzją, aby zminimalizować tłumienie na złączu.