Posts Tagged ‘koryta światłowodowe’

Przełącznice światłowodowe

Przełącznice światłowodowe to urządzenia umożliwiające przełączanie światłowodów, dołączanie kabli stacyjnych i liniowych oraz podłączanie urządzeń pomiarowych, które montuje się na każdym końcu światłowodowej linii telekomunikacyjnej. Przełącznice światłowodowe umożliwiają zakończenie linii zbudowanych na bazie różnych kabli światłowodowych i zawierających światłowody o różnych przepływnościach stosowane dla różnych długości fal. Oprócz zakańczania linii optotelekomunikacyjnych o różnym przeznaczeniu i różnej liczbie światłowodów, przełącznice światłowodowe umożliwiają szybkie wykrywanie i usuwanie uszkodzeń linii, urządzeń końcowych i przelotowych, wykonywanie pomiarów kontrolnych, przyłączanie i odłączanie światłowodów od urządzeń stacyjnych oraz wykonywanie przełączeń torów światłowodowych między polami jednej przełącznicy.

Przełącznica światłowodowa ADC
W przełącznicy światłowodowej wyróżnia się trzy podstawowe pola spełniające określone role w procesie budowania lub zmieniania przebiegu trasy łącza światłowodowego:

  • pole złączek światłowodowych,
  • pole zakończeń kabli liniowych wraz ze złączami stałymi i niezbędnymi zapasami włókna,
  • pole zapasów kabli stacyjnych.

Pole złączek światłowodowych może mieć formę wysuwanego lub obrotowego panelu komutacyjnego, którego celem jest ułatwienie dostępu do składników przełącznicy. Powinno się ono składać z pola półzłączek liniowych oraz półzłączek stacyjnych. Bardzo ważnym elementem budowy tego pola jest zapewnienie wystarczającej ilości miejsca dla prowadzenia patchcordów o długości umożliwiającej realizację połączenia w obrębie jednego stojaka, szafy lub skrzynki, w zależności od tego, jaką przełącznicę rozważamy. Pole zakończeń kabli liniowych służy do realizacji i ochrony połączeń spajanych między światłowodami kabla liniowego, a światłowodami stacyjnymi. Kaseta, w której realizowane jest to połączenie umożliwia rozmieszczenie i umocowanie osłonek spawów światłowodów oraz ułożenie i umocowanie zapasów światłowodów w pokryciu wtórnym o długości jednego metra dla każdego włókna. Pole zakończeń kabli liniowych zapewnia przyjęcie i umocowanie światłowodów w pokryciu wtórnym zarówno od strony kabla liniowego, jak i od strony kabla stacyjnego. Kasety składające się na pole zakończeń kabli liniowych powinny mieć wymiary umożliwiające układanie zapasów światłowodów z promieniami gięcia nie mniejszymi niż 38 mm. Wysuwanie paneli czy też możliwość odkręcenia poszczególnych kaset ułatwia realizację spawów i dostęp do nich. Pole zapasu kabli stacyjnych umożliwia ułożenie kabli światłowodowych oraz takie zamocowanie ich końców, które zapewnia swobodne wykonywanie prac montażowych i przełączeniowych. Powinno ono pozwalać na ułożenie odpowiednio długich kabli stacyjnych.

Dukty światłowodowe

System duktów światłowodowych jest bezpiecznym sposobem prowadzenia kabli światłowodowych w pomieszczeniach telekomunikacyjnych. System składa się z niewielkiej ilości powtarzalnych, łatwych w montażu i demontażu elementów. System duktów pozwala na dowolną organizację prowadzenia kabli w ramach dedykowanego projektu.

Dukty światłowodowe ADC

Dużą zaletą systemu duktów jest możliwość jego przebudowy (rozbudowy) w dowolnym czasie zależnym od wymagań technicznych.

 System duktów światłowodowych składa się z ponad 70 komponentów typu: dukty, kolanka, czwórniki, torowiska przewodowe, itp. System ten pozwala sprostać wszelkim potrzebom związanym z prowadzeniem kabli oraz tworzyć system dostosowany do własnych potrzeb. Dukty oferowane są w różnych rozmiarach, co pozwala instalować różną wielkość wiązek.

System tworzą następujące elementy:

  • „ koryta: proste, pionowe i poziome;
  • „ kolanka pionowe i poziome;
  • „ przepusty;
  • „ łączniki;
  • „ zestawy połącznieniowe;
  • „ elementy do mocowania;
  • „ rury giętkie.