Posts Tagged ‘kolektory słoneczne’

Montaż systemów solarnych

Miejsce instalacji kolektorów powinno posiadać dobrą ekspozycję na słońce – brak drzew lub innych przeszkód przesłaniających światło słoneczne. Odchylenie ±30° od kierunku południowego nie jest problemem. Optymalnym nachyleniem kolektorów montowanych na terenie Polski północnej jest kąt 45°. W praktyce kolektory montuje się pod nachyleniem od 30° do 60°. Najczęstszym miejscem montażu jest dach budynku, lecz równie dobrze kolektory można montować na ziemi przed budynkiem.

Montaż systemów solarnych

Istotnym warunkiem montażu instalacji solarnej jest miejsce na podgrzewacz wody w kotłowni lub jej pobliżu. W większości przypadków wystarczy przestrzeń o wymiarach 1 x 1 m i pułapie powyżej 2,2 m. Optymalne jest wykorzystanie podgrzewacza istniejącego systemu grzewczego, jeżeli posiada on możliwość dołączenia instalacji solarnej (dodatkowa wężownica). Przewody solarne prowadzone są zwykle w pionach wentylacyjnych lub na zewnątrz budynku.