Archive for the ‘Koryta światłowodowe’ Category

Informacje ogólne

Światłowodów używa się najczęściej transmitując dane na znaczne odległości – wielu dziesiątek czy setek kilometrów. Ponieważ długość produkowanych odcinków kabli najczęściej oscyluje w okolicach 2 km, dlatego bardzo ważnym aspektem technologii światłowodowej jest łączenie ze sobą kolejnych odcinków światłowodów lub podłączanie ich do urządzeń aktywnych. Połączenie włókien światłowodowych jest miejscem, gdzie występuje utrata pewnej części mocy transmitowanego sygnału.
Koryta światłowodowe - dukty
Istnieje bardzo dużo czynników, które mogą mieć wpływ na wzrost tłumienności takiego połączenia:

 • przerwa między czołami włókien światłowodowych,
 • nierówności powierzchni czołowych włókien,
 • przesunięcie poprzeczne powierzchni czołowych włókien względem siebie,
 • połączenie włókien światłowodowych pod kątem.

Średnica włókna światłowodowego waha się od kilku do kilkuset mikrometrów, dlatego łączenie musi odbywać się z jak największą precyzją, aby zminimalizować tłumienie na złączu.

Przełącznice światłowodowe

Przełącznice światłowodowe to urządzenia umożliwiające przełączanie światłowodów, dołączanie kabli stacyjnych i liniowych oraz podłączanie urządzeń pomiarowych, które montuje się na każdym końcu światłowodowej linii telekomunikacyjnej. Przełącznice światłowodowe umożliwiają zakończenie linii zbudowanych na bazie różnych kabli światłowodowych i zawierających światłowody o różnych przepływnościach stosowane dla różnych długości fal. Oprócz zakańczania linii optotelekomunikacyjnych o różnym przeznaczeniu i różnej liczbie światłowodów, przełącznice światłowodowe umożliwiają szybkie wykrywanie i usuwanie uszkodzeń linii, urządzeń końcowych i przelotowych, wykonywanie pomiarów kontrolnych, przyłączanie i odłączanie światłowodów od urządzeń stacyjnych oraz wykonywanie przełączeń torów światłowodowych między polami jednej przełącznicy.

Przełącznica światłowodowa ADC
W przełącznicy światłowodowej wyróżnia się trzy podstawowe pola spełniające określone role w procesie budowania lub zmieniania przebiegu trasy łącza światłowodowego:

 • pole złączek światłowodowych,
 • pole zakończeń kabli liniowych wraz ze złączami stałymi i niezbędnymi zapasami włókna,
 • pole zapasów kabli stacyjnych.

Pole złączek światłowodowych może mieć formę wysuwanego lub obrotowego panelu komutacyjnego, którego celem jest ułatwienie dostępu do składników przełącznicy. Powinno się ono składać z pola półzłączek liniowych oraz półzłączek stacyjnych. Bardzo ważnym elementem budowy tego pola jest zapewnienie wystarczającej ilości miejsca dla prowadzenia patchcordów o długości umożliwiającej realizację połączenia w obrębie jednego stojaka, szafy lub skrzynki, w zależności od tego, jaką przełącznicę rozważamy. Pole zakończeń kabli liniowych służy do realizacji i ochrony połączeń spajanych między światłowodami kabla liniowego, a światłowodami stacyjnymi. Kaseta, w której realizowane jest to połączenie umożliwia rozmieszczenie i umocowanie osłonek spawów światłowodów oraz ułożenie i umocowanie zapasów światłowodów w pokryciu wtórnym o długości jednego metra dla każdego włókna. Pole zakończeń kabli liniowych zapewnia przyjęcie i umocowanie światłowodów w pokryciu wtórnym zarówno od strony kabla liniowego, jak i od strony kabla stacyjnego. Kasety składające się na pole zakończeń kabli liniowych powinny mieć wymiary umożliwiające układanie zapasów światłowodów z promieniami gięcia nie mniejszymi niż 38 mm. Wysuwanie paneli czy też możliwość odkręcenia poszczególnych kaset ułatwia realizację spawów i dostęp do nich. Pole zapasu kabli stacyjnych umożliwia ułożenie kabli światłowodowych oraz takie zamocowanie ich końców, które zapewnia swobodne wykonywanie prac montażowych i przełączeniowych. Powinno ono pozwalać na ułożenie odpowiednio długich kabli stacyjnych.

Dukty światłowodowe

System duktów światłowodowych jest bezpiecznym sposobem prowadzenia kabli światłowodowych w pomieszczeniach telekomunikacyjnych. System składa się z niewielkiej ilości powtarzalnych, łatwych w montażu i demontażu elementów. System duktów pozwala na dowolną organizację prowadzenia kabli w ramach dedykowanego projektu.

Dukty światłowodowe ADC

Dużą zaletą systemu duktów jest możliwość jego przebudowy (rozbudowy) w dowolnym czasie zależnym od wymagań technicznych.

 System duktów światłowodowych składa się z ponad 70 komponentów typu: dukty, kolanka, czwórniki, torowiska przewodowe, itp. System ten pozwala sprostać wszelkim potrzebom związanym z prowadzeniem kabli oraz tworzyć system dostosowany do własnych potrzeb. Dukty oferowane są w różnych rozmiarach, co pozwala instalować różną wielkość wiązek.

System tworzą następujące elementy:

 • „ koryta: proste, pionowe i poziome;
 • „ kolanka pionowe i poziome;
 • „ przepusty;
 • „ łączniki;
 • „ zestawy połącznieniowe;
 • „ elementy do mocowania;
 • „ rury giętkie.